Asiakastarina: Kotipizza Group

Kotipizza Group valitsi talousosaston ja operatiivisen johdon työkaluksi Fuusorin.

Kotipizza Group on konserni, johon kuuluvat Kotipizza-ravintolaketjua hallinnoiva Kotipizza Oyj, hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy ja The Social Burger Joint Oy, joka hallinnoi Social Burgerjoint -ravintolayhteisöä. Konsernissa on yhteensä noin 100 työntekijää. Kotipizza-ketjuun kuuluu yli 290 ravintolaa, joista kaikki toimivat itsenäisinä yrityksinä franchisingperiaatteella. Kotipizza on Suomen ja koko Pohjoismaiden suurin pizzaketju.

Pekka Kajan toimii Kotipizza Groupin talousjohtajana ja vastaa organisaation budjetointi- ja ennusteprosessista. Hänellä on vankka kokemus talousprosessien kehittämisestä ja talousjohtamisesta, jossa korostuvat tehokkuus ja kannattavuus. Pekka on toiminut aina lähellä liiketoimintaa ja huomannut siinä, kuinka tärkeässä roolissa kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla on helppokäyttöiset ja joustavat työkalut, joita kaikki pystyvät käyttämään ja motivoituvat siten käyttämään niitä.

Excel-pohjainen ennustetyökalu ei enää vastannut tarpeisiin

Kotipizza Groupilla oli käytössä Excel-pohjainen ennustetyökalu, joka oli jäykkä. Oli tarve löytää jatkuvaan ennustamiseen ja budjetointiin ketterä työkalu, mihin löytyy nopeasti käyttöön otettavat integraatiot, joka saadaan kevyesti liiketoiminnan vetäjien käyttöön, jolla päästään kuluista laskuille ja jolla pystytään tekemään erilaista tilikohtaista seurantaa suoraan kirjanpidon dimensioista.

Fuusor vakuutti

”Katsoimme 3-4 vaihtoehtoa. Fuusorin palaveri vakuutti, koska he olivat selvästi kiinnostuneita ymmärtämään ja vastaamaan meidän tarpeeseemme. Keskustelu oli alusta lähtien ratkaisukeskeistä eikä keskitytty myymään erinäisiä KPI-taulukoita, jotka näyttävät kivalle, mutta eivät käytännössä tue tehokasta talouden johtamista. Tekeminen on kuitenkin usein raakaa kulujen perkaamista välillä tositetasolle asti. Kaikki tarpeellinen oli Fuusorissa valmiina eli pystyttiin rakentamaan konsernin eri liiketoimintojen tarpeisiin erilaiset budjetti- ja ennustepohjat sekä peruskaavat, joiden kautta konsernitason näkymä konsolidoituu koko ajan rullaavasti”, Pekka Kajan kertoo.

Talousosaston ja operatiivisen johdon työkalu

Fuusoria käytetään Kotipizza Groupin budjetointi- ja ennusteprosessien pyörittämiseen keskitettynä työkaluna, joka on aina ajan tasalla. Konsernin budjetit ja ennusteet otetaan mukaan konsolidoidusti.

Talousosaston aktiivisen käytön lisäksi, Fuusor toimii operatiivisten liiketoiminnan vetäjien operatiivisen johtamisen työkaluna ja tukena toteuma-analyysissä versus budjetti ja ennuste ja myös jatkuvan ennusteen ja näkymän validoinnissa, rakentamisessa ja päivittämisessä. Erilaisten kulujen jatkuva seuranta helpottuu, kun ne saadaan muutettua helposti ymmärrettävään muotoon.

Helppokäyttöinen, nopea ja joustava

”Fuusor tuo tehokkuutta päivittäiseen, viikoittaiseen ja kuukausittaiseen tekemiseen sekä cost management -puoleen eli kulujen johtamiseen ja ymmärtämiseen. Palvelu toimii hyvin keskitettynä työkaluna, jota kaikki käyttävät ja jolla pystytään tekemään erilaisia skenaarioita ja ennusteita. Meillä on helppokäyttöinen, nopea ja joustava työkalu tehdä jatkuvaa ennustetta osana liiketoiminnan tarvetta, rakentaa näkymää ja testata sitä. Palvelu on minun arjessani paljon läsnä näkyvyyden varmistamiseen ja validointiin. Pystymme luomaan joustavasti uusia raporttinäkymiä myös itse ja tarvittaessa saadaan nopeasti apua”, Pekka Kajan listaa Fuusorin etuja.

”Budjetoinnin puolella on pystytty luopumaan suurimmasta osasta Exceleistä kokonaan. Eri liiketoimintojen vetäjät pystytään sitouttamaan tekemään osabudjetteja, jotka sitten nousevat kokonaisbudjettiin, jota minun on helppo seurata ja käydä läpi ja johtaa prosessia”, Pekka jatkaa.

”Fuusor on toiminut juuri niin kuin ajatukseni ja tarpeemme oli”

”Fuusor on toiminut juuri niin kuin ajatukseni ja tarpeemme oli. Nopea, helppokäyttöinen, toimiva ja luotettava. Kun Fuusoriin päivitetään toteuma, niin se on aina oikein, ei tarvitse käyttää aikaa täsmäämiseen tai muuhun. Löytyy ymmärrys ja kyky vastata asiakkaan oikeaan tarpeeseen ja pyritään ratkaisemaan sitä eikä lähdetä rönsyilemään ja tarjoamaan jotain, jolle ei ole tarvetta. Toiminnassa näkyy joustavuus, nopeus ja jatkuvaa kehittämiseen liittyvää tekemistä”, Pekka Kajan toteaa lopuksi.