Asiakastarina: Trevian

Trevian uudisti BI-raportoinnin, seurannan ja ennusteet Fuusor-palvelun avulla.

Trevian on Suomen johtava kaupallisten kiinteistöjen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö, joka tarjoaa täyden palvelun varainhoitoa ja strukturoituja sijoituspalveluita sijoituksen koko elinkaaren ajalle. Palvelut on suunnattu niin kotimaisille kuin ulkomaisille asiakkaille. Trevian hallinnoi n. 1,2 miljardin euron kiinteistövarallisuutta, ja vuosittainen transaktiovolyymi on n. 200 miljoonaa euroa.

Minna Jussila toimii Trevianin talousjohtajana. Minna vastaa Trevian-konsernin taloudesta ja hallinnosta sekä Trevianin hallinnoimien kiinteistöportfolioiden talous- ja hallintoasioista.

BI-raportointia haluttiin uudistaa, tehostaa ja laajentaa

Trevianin johdon raportointi tehtiin aiemmin Power BI -ohjelmistolla kuukausitasolla, mikä mahdollisti ainoastaan kuukausitason seurannan, tietoihin porautuminen ei onnistunut eikä myöskään uusia raportteja pystytty luomaan joustavasti.

Minna Jussilan tavoitteena oli saada käyttöön monipuolinen johdon raportointi, joka yhdistäisi Netvisor kirjanpidon datan, Nepton järjestelmän henkilöstön tuntidatan sekä myyntidatan ajantasaisen seurannan Pipedrive CRM:stä. Lisäksi raportointi piti saada toimimaan niin, että se on jatkuvasti ajan tasalla, mahdollistaa tietoihin porautumisen ja muutokset ja uudet raporttimallit olisi helppo toteuttaa ja saada nopeasti käyttöön.

”Kartoitimme myös Power BI kehitysmahdollisuuksia, mutta kun taloushallinnon yhteistyökumppanimme Starian vinkistä tutustuimme Fuusoriin, niin siihen siirtyminen oli helppo päätös ja asiat etenivät nopeasti”, Minna toteaa.

”Kaikki tarvittava tieto on jatkuvasti ajan tasalla ja käden ulottuvilla valmiina”

Fuusor on Minnan päivittäinen työkalu ja se on Trevianilla myös toimitusjohtajan, liiketoimintajohtajien ja henkilöstöjohtajan käytössä. Liiketoimintajohtajille järjestelmään rakennettiin seurannat, joiden avulla he voivat tarkastella niin liiketoiminta-alueidensa kuin yksittäisten asiakkuuksien kannattavuutta sekä muita keskeisiä tunnuslukuja. Henkilöstöjohtajalle Fuusoriin räätälöitiin henkilöstöön liittyvät tunnuslukuseurannat. Lisäksi palvelua hyödynnetään paljon johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyssä ja sen valmisteluissa.

”Fuusor tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tehdä johdon raportointia, seurantaa ja varsinkin ennustamista, mitä oli aikaisemmin kaivattu. Fuusor on helpottanut tätä valtavan paljon, enää ei tarvitse käyttää aikaa tiedon etsimiseen ja raporttien rakentamiseen vaan kaikki tarvittava tieto on jatkuvasti ajan tasalla ja käden ulottuvilla valmiina myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyä varten. Tämä mahdollistaa keskittymisen muihin, olennaisiin asioihin”, Minna Jussila kertoo.

”Jatkossa on tarkoitus laajentaa käyttöä tuomalla Fuusoriin tiedot myös käytössämme olevasta mallinnus- ja analyysityökalusta Trevianin hallinnoimien kiinteistöportfolioiden tunnuslukujen seurantaan, näin ei tarvitse kerätä sitäkään tietoa erikseen, kun kaikki tieto on yhdessä paikassa. Tämä tuo enemmän näkyvyyttä johtoryhmälle ja hallitustasolle ja voimme sitä kautta vielä entisestään parantaa Trevianin omaa ennustamista ja strategian seurantaa”, Minna jatkaa.

”Aina saa vastauksen ja aina autetaan”

”Käyttöönotto hoitui loistavasti, meidän kiireisistä selostuksistamme ymmärrettiin mitä haluamme, tehtyjä raportteja käytiin useasti läpi ja niitä kehitettiin toiveiden mukaisesti. Yhteistyö on sujunut muutenkin hyvin ja joustavasti, aina saa vastauksen ja aina autetaan. Ongelmiin ja kysymyksiin reagoidaan todella nopeasti. Meillä on vastakkaisia kokemuksia muiden järjestelmätoimittajien kanssa, joilla vasteaika voi olla hyvinkin pitkä ja asioista tehdään ongelmia. Fuusorilla on aina näkynyt se, että ongelmat halutaan ratkaista ja halutaan tehdä ja tuoda ehdotuksia, joita voidaan käydä yhdessä läpi”, Minna kuvailee yhteistyön sujumista.