Konsolidointijärjestelmä vaativaan konsernilaskentaan ja -raportointiin

Fuusor Konserni automatisoi konsernilaskennan ja -raportoinnin prosesseja kuten konsernidatan keräämisen, yhdistelyt, eliminoinnit ja valuuttamuunnokset. Palvelussa onnistuu helposti niin konsernilakanaraportit kuin sisäisen laskennan raportointikin.

Valuutat

Konsernin yhtiöt voivat käyttää Fuusorissa (esim. budjetoinnissa) omaa valuuttaa ja konserniyhdistelyssä eri aineistojen valuutat muutetaan automaattisesti konsernin valuuttaan, valuuttatieto huomioidaan kaikissa konsernitoiminnoissa. Valuuttamuunnoksissa käytetään Suomen Pankin virallisia valuuttakertoimia. Alkuperäisen valuutan tieto säilytetään muodostetussa datassa.

Integraatiot

Fuusor-integraatioiden avulla koko konsernin data saadaan kerättyä täysin automaattisesti Fuusorin tietokantaan, josta kaikkien yhtiöiden tiedot ovat hyödynnettävissä konsolidoinnissa ja raportoinnissa. Tarvittaessa yhtiöitä voidaan tuoda Fuusoriin myös Excel/CSV-muodossa. Fuusor sisältää kattavan valikoiman valmiita integraatioita ja uusia toteutetaan jatkuvasti. Katso integraatiot

Eliminoinnit

Eliminointisäännöillä voidaan eliminoida konserniaineistojen datasta halutut tilit ja tilivälit. Eliminoinneissa voidaan käyttää kaikkia muitakin dimensiosuodatuksia tarpeen mukaan. Eliminointien dimensiotarkkuus on vapaasti valittavissa. Tallennetut eliminointisäännöt suoritetaan aina automaattisesti aineistojen päivityksen yhteydessä.

Dimensio-ohjaukset

Dimensio-ohjauksien avulla konserniin liitettyjen aineistojen tilejä, kustannuspaikkoja ja mitä tahansa muitakin dimensiokohteita voidaan vapaasti ohjata konserniaineistolla eri kohteille. Lähdeaineiston kohteet voivat olla yksittäisiä valintoja tai esimerkiksi tilivälejä. Ohjauksia voidaan tallentaa myös yleisiksi määrittelyiksi, jotka voidaan valita käyttöön usealle eri aineistolle yhtä aikaa. Yleisten määritysten etuna on helppo ylläpidettävyys, jos samat ohjaukset halutaan käyttöön usealle eri aineistolle. Ohjausten alkuperäiset kohteet voidaan tarvittaessa säilyttää konsernilla, jolloin esim. porautusmisnäkymässä nähdään sekä alkuperäinen että uusi kohde.

Konsernitositteet

Fuusor Konsernin avulla voidaan kirjata konsernitositteita. Tositteiden viennit voidaan syöttää halutulla dimensiotarkkuudella ja valuutalla. Tositteille voidaan lisätä myös liitteeksi mitä tahansa tiedostoja. Liitetiedot ovat automaattisesti nähtävillä konsernitositteen vienneille porautuessa. Tallennetut tositteet numeroidaan automaattisesti ja myös poistetuista tositteista säilytetään täydet versiot tallessa, jolloin aukoton historia on aina saatavilla.

Poimintoja muista ominaisuuksista

Helposti muokattava ja visualisoitu konsernirakenne. Tarkasteltavia konserniyhtiöitä on helppo vaihtaa lennosta, yhtiöillä voi olla samoja ja eri näkymiä tarpeen mukaan. Konserninäkymään saadaan yhtiöt vierekkäin ja konserni eliminoituna. Konsernidatan tarkastelu ja suodatus yhtiöittäin ja dimensioittain. Yrityskohtainen ja yleinen tilikarttojen sovitus. Alkusaldotyökalulla tytäryhtiöiden tilikaudet saadaan vastaamaan emon tilikautta.